Biuro Inżynierskie Mostostal

,

Branding

Biuro Inżynierskie Mostostal zgłosiło się do nas z prośbą odświeżenia dawnego logo, które mocno się zdezaktualizowało. Prosili o nowoczesne logo, w którym zawarty będzie skrót BIM. Dzięki różnym szkicom udało nam się znaleźć rozwiązanie, gdzie litera “I” została niejako wpisana w “M” przez co otrzymaliśmy skróconą i minimalistyczną formę znaku. Poprzez dodanie błękitu ożywiliśmy całość i dodaliśmy kolor świetnie korespondujący z granatem.

Zakres:
logo
brandbook
wizytówki
stopki
papier firmowy

Skills

,

Posted on

June 26, 2023

Wyślij a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *